Walizka oferująca bardzo bogate wyposażenie, umożliwiające przeprowadzenie obserwacji i mikroskopy do analizy zanieczyszczeń chemicznej gleb i wód

Urządzenie to przeznaczone jest do analizy składu pierwiastkowego. Mikroskopy HT łączą w sobie zalety mikroskopów fluorescencyjnych i holograficznych. Z tego względu od szeregu lat czynione są wysiłki w celu opracowania in­nych – bezstykowych metod analizy struktury geo­met­rycz­nej powierzchni, alternatywnych do profilometrii stykowej. Walizka oferująca bardzo bogate wyposażenie, umożliwiające przeprowadzenie obserwacji i mikroskopy do analizy zanieczyszczeń chemicznej gleb i wód. Opcjonalnie dostępne jest również profesjonalne, ale przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do analizy metalograficznej. Lwowską 34, gdzie możecie między innymi przetestować najnowsze mikroskopy firmy Tagarno. Mikroskopii różnicowania ogniskowego coraz częściej nie ogranicza się jedynie do analizy w skali mikro, ale wchodzi ona w skalę mezo, a nawet makro. Zapewnia sterylne warunki ochrony od zanieczyszczeń zewnętrznych. Reston od Sleepace jest news na rynku monitorowania i analizy jakości. Oprogramowanie do analizy obrazu odtwarza strukturę 3D preparatu poprzez złożenie obrazów cząstkowych (każdy obraz zebrany pod innym kątem padania światła na preparat). Posiada zaawansowane funkcje dedykowane do automatycznej analizy obrazu (segmentacja, progowanie. Peryferia te wraz z mikroskopem, niejednokrotnie stanowią gotowe zestawy aplikacyjne, przeznaczone do konkretnej analizy ilościowej. Najbardziej popularną grupą mikroskopów są mikroskopy świetlne, inaczej optyczne, dzielone na mikroskopy stereoskopowe, metalograficzne proste i odwrócone, cyfrowe. QUANTOFIX® Relax stanowi rewolucyjny krok w dziedzinie szybkiej analizy testów paskowych. W zależności od rodzaju źródła światła mikroskopy dzielone są na świetlne, elektronowe, jonowe, rentgenowskie. Stereomikroskop do analizy masowej, powiększenie x10 oraz x30, oświetlenie halogenowe padające i przechodzące przez próbkę. CytoVision jest platformą do badań cytogenetycznych oferującą wygodę i komfort analizy preparatów z elastycznością konfiguracji sprzętowych i programowych. Visocolor Eco to podręczny zestaw przeznaczony do szybkiej i prostej analizy wody metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej). Producenci urządzeń dzielą mikroskopy na kilka grup, głównie są to mikroskopy stereoskopowe, metalograficzne, cyfrowe, konfokalne, elektronowe, rentgenowskie. Mikroskopy firmy Tomocube umożliwiają trójwymiarową wizualizację komórek bez użycia barwników. Duży wybór produktów i usług do pełnej analizy wody na miejscu i w laboratorium. Opinie i analizy dla podmiotów zewnętrznych, w tym ubezpieczycieli, w zakresie materiałów, technologii i problemów technologicznych występujących w montażu elektronicznym.